Dronebilde av Sjunkhatten Nasjonalpark tidlig høst. Trær, fjelltopper og tjern. Rullestolrampe som strekker seg innover i landskapet.
Føl deg trygg og fri i nasjonalparkens kriker og kroker.

Velkommen til en av naturens flotteste lekeplasser

Sjunkhatten folkehøgskole planlegges etablert i Øvre Valnesfjord i Fauske kommune i Nordland. 

Skolen skal ligge tett på vernet natur, ved innfallsporten til Sjunkhatten nasjonalpark. Området består av et stort, sammenhengende fjellområde omkranset av fjorder og kystlandskap, og byr på spisse tinder, dype daler, avrunda fjell og viktige våtmarksområder. I Sjunkhatten nasjonalpark er det muligheter for et vell av varierte opplevelser gjennom hele året.

Sjunkhatten folkehøgskole skal ivareta den sterke folkehelsekulturen i kommunen, som videre tilpasses de unike samhandlings – og samskapingsmulighetene som ligger forankret i miljøet ved Valnesfjord Helsesportssenter, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse og ikke minst den rekreasjonskulturen som hersker i dette geografiske området, hvor naturen selv kan være en læringsarena for unge mennesker.

Valnesfjord Helsesportssenter har nærmere 40 års erfaring med rehabilitering og habilitering. Tilpasset fysisk aktivitet er ett av virkemidlene, og senteret har et sterkt fagmiljø på̊ blant annet bruk av aktivitetshjelpemidler. 

Helsesportsenteret og Sjunkhatten folkehøgskole planlegger samarbeid og sambruk av kompetanse, anlegg og ressurser. Målet er at institusjonene får gjensidig nytte av hverandre, faglig som praktisk. 

Bli med på en rundtur i området! Her kan
du utforske hva naturen har å tilby.