Møt våre ambassadører

Sammen er vi sterke – vi er så heldige å ha et kobbel av gode støttespillere med på laget. Her får du stifte nærmere bekjentskap med noen av våre ambassadører.

Stort flagg med Sjunkhatten Folkehøgskole sin logo.
Portrettbilde av Anne Margareth Fagertun Stenhammer.
Anne Margareth Fagertun Stenhammer

For Anne Margareth Fagertun Stenhammer er det vanskelig å få understreket sterkt nok hvor viktig Sjunkhatten folkehøgskole er. Jeg mener at unge med funksjonsnedsettelser virkelig fortjener å få en folkehøgskole som er universelt utformet og barrierefri. Og jeg synes absolutt den bør ligge i Valnesfjord – hvor vi har en enestående natur og en helt unik kompetanse innen rehabilitering.

Ved etablering av Sjunkhatten i tilknytning til Valnesfjord Helsesportsenter, mener Fagertun Stenhammer at ressursene på stedet kan utnyttes og videreforedles. Dette vil gi store synergieffekter i hele Salten-området – med nye arbeidsplasser, et enda bedre fagmiljø og økt tilflytting.

Sjunkhatten folkehøgskole skal være et spleiselag av statlige, kommunale, regionale og private midler. Men vi kommer ingen vei om ikke staten kommer på banen med de nødvendige tilskuddene.

Anne Margareth Fagertun Stenhammer er tidligere ordfører i Fauske, og har støttet og arbeidet for Sjunkhatten folkehøgskole helt siden 2014. Nå sitter hun i styringsgruppa for prosjektet hvor hun jobber ufortrødent videre med å få skolen inn i statsbudsjettet.


Portrett av Torstein Lerhol.
Torstein Lerhol

Torstein Lerhol mener at et år på Sjunkhatten folkehøgskole kan gi funksjonshemmede selvtillit til å fortsette med videre utdanning og arbeid. Hele prosjektet representerer mye av det jeg står for, og det jeg har kjempet for i mange år. Nemlig at alle mennesker har ressurser på sitt nivå. Det er viktig at andre ser ressursene dine, men det er vel så viktig at du ser ressursene i deg selv, sier han.

Vi har flere folkehøgskoler som er universelt utformet, men så langt ingen som er barrierefrie. Dette er virkelig noe vi bør få på plass. Og det er ikke bare viktig for de som har en funksjonshemming, men også for alle andre som føler på et utenforskap, sier han.

Nå mener Lerhol at det er på høy tid at politikerne setter handling bak ordene. Hvis det å inkludere alle mennesker i samfunnslivet skal bli mer enn bare festtaler, så må de virkelig få ut fingeren nå. Sjunkhatten har potensial til å bli et unikt utstillingsvindu hvor man kan følge ungdom over tid. Og på den måten få erfaringsbasert kunnskap om hvor effektiv en plattform som denne faktisk kan bli.

Lerhol er politiker og arbeider som avdelingsleder i Stendi Assistanse. De siste årene har han også arbeidet tett med prosjektledelsen for Sjunkhatten folkehøgskole, blant annet som sparringspartner og rådgiver. Han har i tillegg deltatt i flere møter med politikere.


Ønsker du å engasjere deg og bidra til i at Sjunkhatten folkehøgskole skal bli en realitet? Vi ønsker alle gode krefter velkommen. Meld din interesse her.