Pudder, esport-taktikk eller digital lydproduksjon? Dette er folkehøgskolen for deg.

Hos oss kan du styrke interessene dine i et unikt felleskap. Bli tryggere på hvem du er, hva du vil og hvor du skal. Du kan søke opptak på seks forskjellige linjer, med 12 elever på hver linje. Skolen vil også tilby 20 valgfag av ulik varighet.

Linjetilbud

Tre mennesker i rolig samtale ved et tjern.
Hender som former et hjerte.

(med)Menneske

Dette er ei linje for deg som ønsker å jobbe med mennesker. Skolen tar utgangspunkt i det relasjonelle aspektet ved arbeid med mennesker. Linja vil passe ypperlig for deg som er nysgjerrig på profesjoner som for eksempel sykepleier, lege, barnevernspedagog, sosionom, ergo- eller fysioterapeut, idrettspedagog, vernepleier eller barnehagelærer.

Valnesfjord helsesportssenter, folkehøgskolens nærmeste nabo, har nesten 40 års erfaring med arbeid med mennesker i ulike aldre og livssituasjoner. Det åpner gode muligheter for å få prøvd sine medmenneskelige ferdigheter i praksis. Det vil også være naturlig å involvere omkringliggende institusjoner innenfor rusbehandling, miljøterapi, psykiatri, geriatri, barnehage og skole. Du vil få teoretiske og praktiske øvelser innen etikk, psykologi, sosiologi og pedagogikk. De får også lære om fysisk aktivitet som virkemiddel i helsefremmende arbeid. Naturen blir hyppig brukt, i tillegg til helsesportssenterets store innendørs anlegg og ressurser.

Hodetelefoner

E-sport

Siden 2014 har det blitt konkurrert i organiserte E-sport-ligaer i Norge, med stadig økende antall spillere og premiepotter. Her kan du få følge drømmen og kjenne på hva som kreves for å nå et profesjonelt nivå innenfor sporten. Linja E-sport vil fungere som enhver annen linje med sportsfokus, bare at det her er snakk om profesjonell elektronisk sport. Ferdighetsutvikling vil være et sentralt moment, og dere vil lære å lage målsettinger og jobbe systematisk mot sine mål. Taktiske ferdigheter, evne til samarbeid i lag og personlig utvikling vil samtidig vektlegges i undervisningen.

Parallelt med egen utvikling i utvalgte spill, vil dere lære om sammenhengen mellom fysisk aktivitet, kosthold og prestasjon. I undervisningen vil bevissthet og kunnskap om forholdet mellom livsstil og helse bli vektlagt, og fysisk aktivitet og trening vil oppta deler av timeplanen. De aktuelle spill som det undervises og konkurreres i vil velges ut fra deres generelle popularitet og deres egne ønsker. Du bør kunne dokumentere egne ferdigheter og prestasjoner med tanke linjas satsningsmål som toppidrettslinje.

Jente som smiler foran en dataskjerm.
Jordkloden sett fra rommet.
Forstørrelsesglass over et blad.

Fellesfag: (ut)Forsker – bærekraft og sameksistens

Klima og miljøvern engasjerer stadig flere. Elevene ved Sjunkhatten folkehøgskole tilhører en generasjon som må håndtere disse utfordringene i større grad enn tidligere. Fagets overordnede målsetting er å skape forståelse av og refleksjon rundt bærekraft og sameksistens. Det skjer gjennom både diskusjon og praktiske oppgaver.

Faget tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og eksisterende forskning, men dere vil også gjøre små forskningsprosjekter selv, for å utforske og lære om hvordan ulike elementer i naturen påvirker hverandre og henger sammen.

Randonee skiutstyr.

Full fart ute; moderne friluftsliv

De som velger denne linja får mye aktivitet, med vekt på et action- og fartsfylt friluftsliv. Du får prøve seg i et stort utvalg bevegelsesformer tilpasset årstidene. Det vil inkludere blant annet randonee, jibbing, klatring, vannsport, kiting, mountain biking og dykking.

Mye av læringen knyttes til sikker utøvelse av aktivitetene. Du får blant annet skredkurs, samt livrednings- og førstehjelpskurs. Linja legger også opp til noe frilufts- og naturfilosofi. Hensikten med det er å øve evnen til kritisk refleksjon, samt gi en større forståelse av sammenhengen mellom natur og menneske. Du skal kunne se egen bruk av naturen i et kritisk lys og argumentere rundt dette. Du får også diskutere og ta stilling til etiske problemstillinger knyttet til moderne friluftsliv, slik som bærekraft, utstyrsbruk og økonomi samt naturvern og miljøspørsmål.

Gutt som henger i klatretau og klatresele fra fjelloverheng.
Jente med tursekk som vandrer inn i et dallandskap på sommeren.
Kompass.

Her – nå – ute; tradisjonelt friluftsliv

Denne linja er tilpasset deg som vil fordype deg i tradisjonelt norsk friluftsliv, med naturen som arena for dannelse og selvutvikling. Refleksjon og filosofi går hånd i hånd med naturopplevelser. Vi lever tett på naturen med vekt på å sette mål, gjøre risikovurderinger og planlegge og gjennomføre turer av varierende formål og lengde.

Linja vil også ha fokus på samiske tradisjoner. Det blir tett samarbeid med samisk befolkning i bygda og regionen, og du får nært kjennskap til det samiske levesettet. Her legger vi blant annet vekt på livssyn, dyrehold, forflytning, håndverk og hvordan leve ute i naturen. Dette vil også gi grobunn for refleksjon rundt det særegne med tradisjonelt norsk friluftsliv og det tradisjonelle samiske levesettet. Du blir kjent med naturfilosofi og friluftslivsfilosofi. Hensikten er å øve evnen til kritisk refleksjon og diskusjon, samt gi en større forståelse av sammenhengen mellom natur og menneske. Friluftslivets historie og diskusjoner rundt friluftslivets egenart vil gi nye perspektiver på hvordan man kan leve «et rikt liv med enkle midler».

Kreativ lydproduksjon

Lyd er så tett flettet inn i alt vi konsumerer av medier at vi knapt ofrer det en tanke. Lyd gir informasjon og kan vekke sterke følelser, enten den kommer i form av musikk, tale eller andre lyder, alene eller som supplement til bilder/film. God lyd er essensielt for å heve opplevelsen til et profesjonelt nivå. Med kunnskap om lyddesign får man et kraftig og allsidig verktøy for å være med og skape opplevelsene som preger alles hverdag.

Et år på linja for lydproduksjon skal gi deg et godt grunnlag for å arbeide med lyd. De vil få kjernekunnskaper om lydens egenskaper, samt praktiske ferdigheter i verktøyene som brukes til innspilling, redigering, miksing og mastring av lyd. Dere får tilgang på profesjonelt studio og portabelt studioutstyr, men med hovedvekt på selvstendig arbeid på laptop. Det blir lagt til rette for at dere får benytte skolens fasiliteter utenom planlagt undervisning. På den måten får dere mye tid til å gjøre seg kjent med verktøy og utstyr, og kan utfolde dere og realisere egne prosjekter.

Fleksibilitet og egen prosjektstyring er viktig, og du skal få mulighet og veiledning til å jobbe med lyd i musikkprosjekter, spill og film. Dere får også trening i fortellerteknikk og stemmebruk med tanke på lydmedier som podcast og annen enklere programproduksjon. Linja kan være et springbrett til videre utdannelse eller arbeid innen lydproduksjon. Det vil gi det grunnlaget som trengs for å produsere god lyd i selvstendige medieprosjekter eller som tekniker i større samarbeidsprosjekter.

Person i lydstudio med mikrofon og høretelefoner.
8 hender hviler på en trestamme.

Ledelse – ildsjeler og gründere

Linja retter seg mot deg som ønsker å skape sammen med andre – idealistisk eller kommersielt. Det handler om å bli trygg på å sette sin virketrang ut i livet, lære verktøy for å forløse idéer, og å lære å legge til rette for at fellesskap trives, fungerer og yter godt. Du lærer om hvordan organisasjonsarbeid foregår i praksis, hvordan større arrangementer blir til, og hvordan man kan lede medarbeidere i egen bedrift eller gjennom en stilling i offentlig eller privat sektor. Gjennom praktisk tilnærming og refleksjon får du erfare hvordan et fellesskap er avhengig av ulike ferdigheter og kvaliteter for å nå sine mål.

Dere etablerer egne prosjekter, og jobber med temaer som kommunikasjon, samarbeid, motivasjon, samfunnsengasjement, ildsjel-/dugnadsarbeid og utfordringer knyttet til næringsutvikling i bygd kontra by. Linja vil ha felles fag med linja (med)Menneske, og vil arbeide tett med alle linjer i den praktiske gjennomføringen av arrangementer i ulik skala.

Vi vil søke samarbeid med omkringliggende aktører og gi dere praksisnær kunnskap og erfaring. Verken elevene eller skolen skal tjene penger på eventuelle elevbedrifter, ei heller fortrenge reelle bedrifter.

En finger som peker.

Valgfag

Sjunkhatten folkehøgskole vil ha et bredt spekter av valgfag. Slik øker vi dere innflytelse på hva dere ønsker å lære og engasjere seg i. Bredde gir også flere arenaer for mestring, og god mulighet for å etablere sosiale grupper på tvers av de seks linjene. Dere kan velge to valgfag på til sammen minimum 21 timers varighet. Valgfagene kan være kortvarige eller langvarige og gjennomføres med forskjellig intensitet. Flere av tilbudene vil variere med årstid og rådende forhold i naturen der og da. Noen av valgfagene egner seg som hobby og sosialt fellesskap også utenom obligatorisk undervisning.

Geologi og grotter: Salten har en stor andel av Norges farbare grotter, flere av dem ligger i skolens omegn.

Skredkurs: Sikkert veivalg, utstyr og redning.

Is og snø: Skøyter, kjelke og andre aktiviteter på is; bygge og bo i iglo eller snøhule; snøforming.

Uteligger: Overnatte mest mulig utendørs (telt, lavvo, gapahuk, snøhule, iglo, åpen himmel).

Tradisjonelt friluftsliv: Sanking, jakt, fiske, naturhåndverk, overnatting ute på forskjellige måter, bål og matlaging.

Moderne friluftsliv: Et bredt spekter av action- og fartsfylt friluftsliv.

Land art: Kunstuttrykk med og i naturen.

Urfolk og folk i nord: For dere som vil lære mer om den samiske kulturen og andre urbefolkninger nord for polarsirkelen.

Dans: Utforsker dansen som kilde til integritet, trygghet og tilhørighet.

Vann og svømming: Vanntilvenning og utnyttelse av vann til trening og velvære.

Idrett og trening: For deg som vil konkurrere, eventuelt ønsker å lære mer om trening.

Forming/husflid/doudji (samisk husflid): Lære nytt eller praktisere formingsferdigheter som man behersker fra før.

Matglede: Lære å utnytte kortreiste råvarer; mattradisjoner; brødbakst.

Nettvett: Bevisst digital informasjonsbruk; digital kompetanse, dømmekraft og dannelse.

Jegerprøven og jakt: gjennomføre standard jegeropplæring og utøve jakt.

Sportsfiske: I innsjøer, elver og sjø lokalt. Omfatter også fiskestell, fluebinding, kasteteknikk og utstyr.

Hest og hund: Stell, samvær med, trening og bruk av hest og trekkhunder.

Lulesamisk/sørsamisk/nordsamisk for nybegynnere: Språkopplæring.

Sykkel/ski: Knyttet til nærområdet.

Skolemusikken: Skolens kor og orkester, sammensatt etter deres egen interesse for faget.

Smilende jente som smyger ned i et kaldt tjern.

Sjunkhatten Folkehøgskole er planlagt etablert høsten 2024. Men vi vil allerede nå høre fra deg om dette høres ut som en skole for deg.

Vil du jobbe på Norges første virkelig frie folkehøgskole?

Sjunkhatten folkehøgskole blir en attraktiv arbeidsplass – med nye lokaler omkranset av vakker natur, og i kort avstand til byene Bodø og Fauske. Her kan vi tilby et arbeid med mening og spenning, og vi tør love at ingen arbeidsdager vil bli like.

Alle ansatte ved skolen, uansett fag, oppgaver og utdanningsbakgrunn, må være seg bevisst elevenes læring og danningsprosess, og bidra aktivt til å nå skolens målsettinger. I tråd med grunntanken om en barrierefri skolehverdag vil vi i utvelgelsen av personale legge stor vekt på personlig egnethet, fleksibel tilnærming, interesse og åpenhet – det vi tenker på som «et barrierefritt mindset».
Skolen seks lærere må i tillegg til alminnelig pedagogisk kompetanse også̊ ha fagkompetanse i samsvar med linjens målsettinger.

Skolens miljøpersonale utgjør en stor del av staben, med høyere utdanning innenfor helse, miljøterapeutisk arbeid og barnevern. Det er også flere stillinger som skal fylles av dyktige fagarbeidere. I alle stillingsutlysninger vil man spesielt oppfordre personer med funksjonsnedsettelser til å søke.

Skolen planlegges åpnet høsten 2024. Meld gjerne din interesse her allerede nå.